Thứ Bảy, ngày 24 tháng 1 năm 2015

Hãy làm quen với Yen Senkulpa, SmartMatch mới của bạn

Yen Senkulpa là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Yen Senkulpa
Yen Senkulpa, 24
Nhân viên ngân hàng đang tìm việc
Sống ở Bắc Kạn
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 22 đến 30
"I want learn english who can help me"
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+2
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 1 năm 2015

Tiểu Tặc Tử, SmartMatch của bạn, sẽ được tắt sau 24 giờ - hãy hành động ngay

Tiểu Tặc Tử là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Tiểu Tặc Tử
Tiểu Tặc Tử, 20
Sinh viên Cao đẳng
Sống ở Bắc Ninh
Muốn kết bạn độ tuổi 20 đến 29
"Hơi khùng khùng nhưng mờ ngoan lắm :v"
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+2
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Bé Hương đã thêm bạn vào Twoo

Bạn nhận được email này bởi vì Bé Hương muốn kết nối với bạn trên Twoo.
Bạn mới Bé Hương đã thêm bạn vào Twoo và muốn kết nối
Kết nối trên Twoo
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Năm, ngày 22 tháng 1 năm 2015

Tuyen, SmartMatch của bạn, sẽ được tắt sau 24 giờ - hãy hành động ngay

Tuyen là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Tuyen
Tuyen, 25
Sống ở Bắc Giang
Muốn kết bạn độ tuổi 19 đến 34
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này Tôi sẽ ước muốn cho thời gian trở lại. haizz"
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+1
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Tư, ngày 21 tháng 1 năm 2015

Thuỷ Nguyên, SmartMatch của bạn, sẽ được tắt sau 24 giờ - hãy hành động ngay

Thuỷ Nguyên là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Thuỷ Nguyên
Thuỷ Nguyên, 24
Nhân viên xã hội
Sống ở Hà Nội
Muốn kết bạn độ tuổi 18 đến 40
"1 cô gái hạt tiêu và sống cảm xúc ^^ Tôn thờ chủ nghĩa Cơm Nhà :) TY vs các món ăn :v"
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+1
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

nized i

Ith Mexico." On this basis we made a treaty and the Apaches kept it. I had a lot of tin-types taken in New York, which I distributed freely among the chiefs, so they might know me if we should meet again. Many years afterwards an Apache girl told me they could have killed me often from ambush, but they remembered the treaty and

Thứ Ba, ngày 20 tháng 1 năm 2015

Xem thông tin SmartMatch của bạn Cherry trong vòng 24 giờ

Cherry là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Cherry
Cherry, 21
Sinh viên Đại học
Sống ở Thái Nguyên
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 18 đến 28
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+1
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Hai, ngày 19 tháng 1 năm 2015

Nguyễn Thị Trang là SmartMatch mới của bạn, hãy xem thông tin của cô ấy ngay

Nguyễn Thị Trang là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang, 22
Sống ở Bắc Ninh
Muốn kết bạn độ tuổi 18 đến 27
"Xinh gái thiên hạ nhiều vô kể... Xấu gái như tôi được mấy người........"
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+1
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2015

Hãy làm quen với Mai Meo, SmartMatch mới của bạn

Mai Meo là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Mai Meo
Mai Meo, 22
Cán bộ công chức
Sống ở Thái Nguyên
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 25 đến 31
"muốn bỏ lắm ý..........."
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+1
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com