Thứ Sáu, ngày 20 tháng 2 năm 2015

Lan Lạnk Lùng, SmartMatch của bạn, sẽ được tắt sau 24 giờ - hãy hành động ngay

Lan Lạnk Lùng là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Lan Lạnk Lùng
Lan Lạnk Lùng, 23
Người đo đạc đất đai
Sống ở Thái Nguyên
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 25 đến 30
"Hoa tươi hoa đẹp hoa vẫn tàn.. Tình nặng tình sâu tình vẫn tan.. Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết.. Người hứa người thề người vẫn quên..! ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ........................................ Lan Gà Kon"
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+7
Người thích bạn
+1
Tin nhắn
+3
Chúp
Hạnh
Le Duc Bau
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2015

Bich, SmartMatch của bạn, sẽ được tắt sau 24 giờ - hãy hành động ngay

Bich là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Bich
Bich, 25
Nhân viên nhà nước
Sống ở Thái Nguyên
Muốn kết bạn độ tuổi 19 đến 34
"Đời là bể khổ - đi hết khổ sẽ đến -------> Cực lạc :P "
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+6
Tin nhắn
+3
Chúp
Hạnh
Le Duc Bau
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Tư, ngày 18 tháng 2 năm 2015

Hãy làm quen với Lệ Thoa, SmartMatch mới của bạn

Lệ Thoa là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Lệ Thoa
Lệ Thoa, 24
Sống ở Bắc Ninh
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 18 đến 32
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+5
Tin nhắn
+3
Chúp
Hạnh
Le Duc Bau
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Ba, ngày 17 tháng 2 năm 2015

Hằng, SmartMatch của bạn, sẽ được tắt sau 24 giờ - hãy hành động ngay

Hằng là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Hằng
Hằng, 22
Sinh viên Đại học
Sống ở Thái Nguyên
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 18 đến 31
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+3
Tin nhắn
+3
Chúp
Hạnh
Le Duc Bau
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com

Thứ Hai, ngày 16 tháng 2 năm 2015

Hãy tìm hiểu về Huyền Nhung, đó là SmartMatch của bạn

Huyền Nhung là SmartMatch mới của bạn. Hãy xem sơ yếu của cô ấy.

Huyền Nhung
Huyền Nhung, 23
Nhân viên kế toán đang tìm việc
Sống ở Bình Long
Muốn kết bạn với đàn ông độ tuổi 18 đến 33
Xem lại SmartMatch của bạn
SmartMatch của bạn sẽ bị tắt sau 24 giờ.
Hãy xem SmartMatch của bạn trước khi hết giờ.
Hoạt động trên trang sơ yếu của bạn
Khách thăm
+4
Người thích bạn
+2
Tin nhắn
+2
Chúp
Hạnh
Twoo
Bạn nhận được tin nhắn này vì bạn đã đăng ký thành viên tên Hùng (thanhtienmobile499.thienwish@blogger.com) trên Twoo - Hủy đăng ký Massive Media Match NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium BE0537240636. info-vi@twoo.com